A + | A -          

MENU


GLOSARI ISTILAH
Deskripsi istilah dalam skim perkhidmatan.
KLASIFIKASI PERKHIDMATAN
Senarai dan fungsi utama klasifikasi perkhidmatan.
SYARAT LANTIKAN
RINGKASAN TUGAS
Penghuraian skop fungsi tugas setiap perkhidmatan.
PENGHURAIAN KERJA
Penghuraian kerja setiap perkhidmatan.

 

 

SPA

SPP

 
 

PDRM

ATM

 


KEMBALI

BUTIRAN SKIM PERKHIDMATAN


  Nama Skim Perkhidmatan : Pemandu Kenderaan
  Kod Skim : 3LH02
  Klasifikasi Perkhidmatan : KEMAHIRAN (H)
  Jenis Skim Perkhidmatan : Pelaksana
  Kumpulan Perkhidmatan : Pelaksana Berkelayakan PMR/SRP
  Gred : H11, H14, H16, H18
  Layak BIPK : Tidak
  Kenaikan Pangkat ke

  Kumpulan Pengurusan Tertinggi

: Tidak

SYARAT LANTIKAN WAJIBSYARAT LANTIKANKELAYAKAN LANTIKAN KE GRED H11 :

  Kelayakan Masuk : Pentaksiran Tingkatan Tiga (PT3) / Penilaian Menengah Rendah (PMR) dan Lesen dan Pengalaman
  Bidang/Kelayakan Khusus : Pentaksiran Tingkatan 3/Penilaian Menengah Rendah atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
  Gaji Permulaan : Lesen Kelas D H11: RM1264.15
Lesen Kelas E/E1/E2 H11: RM1310.30
Lesen Kelas F/H H11: RM1356.45
Lesen Kelas G/I H11: RM1402.60

DAN

  Syarat Lantikan Tambahan :
- lesen memandu Kelas D/E/E1/E2/ F/G/H/I yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) [kecuali lesen memandu dalam tempoh percubaan (P)]; dan
- berkebolehan memandu, mengendali dan menyenggara kenderaan berkenaan yang diliputi oleh skim perkhidmatan ini.

 

  Syarat Bahasa Melayu : Kepujian di peringkat PT3/PMR

 


DAN
 
  Bidang Kelayakan Akademik :
  Bidang Lain :  


PERUNTUKAN LAIN  Peruntukan KMP

:

    Jenis KMP :
  Peruntukan HPG :
  Peruntukan Kemasukan Lateral :
  Jenis Naik Pangkat :
  Peruntukan (KPSL) :
    KPSL Dari : Tiada
      Syarat KPSL :
    KPSL Ke : ( 1 )  Pembantu Kemahiran
( 2 )  Pembantu Tadbir (Perkeranian/ Operasi)
      Syarat KPSL : Akademik  atau  Peperiksaan Khas


RINGKASAN TUGAS


  Ringkasan tugas :
- Bertanggungjawab melaksanakan skop tugas pemanduan kenderaan yang memerlukan lesen memandu daripada Jabatan Pengangkutan Jalan serta menjaga kenderaan/jentera di bawah kelolaannya supaya sentiasa berada dalam keadaan bersih dan selamat untuk setiap perjalanan. Antara kenderaan/jentera yang diliputi oleh skim perkhidmatan ini ialah kereta, van, kenderaan ringan pacuan empat roda, bas, lori, dumper, roller dan traktor pertanian.KEMBALI