A + | A -          

MENU


GLOSARI ISTILAH
Deskripsi istilah dalam skim perkhidmatan.
KLASIFIKASI PERKHIDMATAN
Senarai dan fungsi utama klasifikasi perkhidmatan.
SYARAT LANTIKAN
RINGKASAN TUGAS
Penghuraian skop fungsi tugas setiap perkhidmatan.
PENGHURAIAN KERJA
Penghuraian kerja setiap perkhidmatan.

 

 

SPA

SPP

 
 

PDRM

ATM

 


KEMBALI

BUTIRAN SKIM PERKHIDMATAN


  Nama Skim Perkhidmatan : Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
  Kod Skim : 3LJ02
  Klasifikasi Perkhidmatan : KEJURUTERAAN (J)
  Jenis Skim Perkhidmatan : Pelaksana
  Kumpulan Perkhidmatan : Pelaksana Berkelayakan STPM/Diploma
  Gred : JA29, JA36, JA38, JA40
  Layak BIPK : Tidak
  Kenaikan Pangkat ke

  Kumpulan Pengurusan Tertinggi

: Tidak

SYARAT LANTIKAN WAJIB


  -   Warganegara Malaysia
  -   Berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan

SYARAT LANTIKANKELAYAKAN LANTIKAN KE GRED JA29 :

  Kelayakan Masuk : Sijil Politeknik
  Bidang/Kelayakan Khusus : Sijil dalam bidang perancangan bandar dan wilayah yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya
  Gaji Permulaan : JA29: RM1,549.00

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Diploma
  Bidang/Kelayakan Khusus : Diploma dalam bidang perancangan bandar dan wilayah yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : JA29: RM1,935.02

DAN

  Syarat Lantikan Tambahan :

 

  Syarat Bahasa Melayu : Kepujian di peringkat SPM/SVM

 


DAN
 
  Bidang Kelayakan Akademik : Perancangan Bandar dan Wilayah
  Bidang Lain :  


PERUNTUKAN LAIN  Peruntukan KMP

:

Ya
    Jenis KMP : Akademik
  Peruntukan HPG : Tiada
  Peruntukan Kemasukan Lateral : Tiada
  Jenis Naik Pangkat : Biasa
  Peruntukan (KPSL) : Ya
    KPSL Dari : Tiada
      Syarat KPSL :
    KPSL Ke : ( 1 )  Pegawai Perancang Bandar dan Desa
      Syarat KPSL : Akademik


RINGKASAN TUGAS


  Ringkasan tugas :
- Bertanggungjawab menyelaras Kajian Rancangan Struktur Perbandaran, Kajian Bandar Selamat, Kajian Petunjuk Bandar Sejahtera (MURNInet), penyelidikan dan lain-lain kajian-kajian perancangan, melaksanakan e-Pemajuan Bahagian Perancangan Bandar khasnya dalam semakan permohonan kebenaran merancang bagi perbandaran secara on-line, pembangunan pangkalan data GIS untuk data-data perancangan serta pengumpulan maklumat-maklumat kemajuan perancangan dan pembangunan bandar.KEMBALI