A + | A -          

MENU


GLOSARI ISTILAH
Deskripsi istilah dalam skim perkhidmatan.
KLASIFIKASI PERKHIDMATAN
Senarai dan fungsi utama klasifikasi perkhidmatan.
SYARAT LANTIKAN
RINGKASAN TUGAS
Penghuraian skop fungsi tugas setiap perkhidmatan.
PENGHURAIAN KERJA
Penghuraian kerja setiap perkhidmatan.

 

 

SPA

SPP

 
 

PDRM

ATM

 


KEMBALI

BUTIRAN SKIM PERKHIDMATAN


  Nama Skim Perkhidmatan : Pembantu Penguat Kuasa
  Kod Skim : 3LK17
  Klasifikasi Perkhidmatan : KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM (K)
  Jenis Skim Perkhidmatan : Pelaksana
  Kumpulan Perkhidmatan : Pelaksana Berkelayakan SPM
  Gred : KP19, KP22, KP26, KP28
  Layak BIPK : Tidak
  Kenaikan Pangkat ke

  Kumpulan Pengurusan Tertinggi

: Tidak

SYARAT LANTIKAN WAJIB


  -   warganegara Malaysia
  -   berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan

SYARAT LANTIKANKELAYAKAN LANTIKAN KE GRED KP19 :

  Kelayakan Masuk : Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
  Bidang/Kelayakan Khusus : Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
Kerajaan.
  Gaji Permulaan : KP19: RM1,360.00

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Bekas Polis atau Bekas Tentera
  Bidang/Kelayakan Khusus : bekas anggota polis atau tentera yang sekurang-kurangnya berpangkat
Konstabel atau Prebet atau yang setaraf dengannya dan telah disahkan dalam
jawatan tersebut serta mempunyai rekod perkhidmatan yang baik dan
berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Melayu dengan
memuaskan.
  Gaji Permulaan : KP19: RM1,360.00

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM)
  Bidang/Kelayakan Khusus : Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau
kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : KP19: RM1,416.40

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM)
  Bidang/Kelayakan Khusus : Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau
kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : KP19: RM1,472.80

DAN

  Syarat Lantikan Tambahan :
- mempunyai syarat-syarat ukuran fizikal dan pancaindera
seperti yang berikut:
- tinggi sekurang-kurangnya 1.57m bagi lelaki dan
1.53m bagi wanita tanpa bersepatu;
- berat badan sekurang-kurangnya 48kg bagi lelaki dan
46kg bagi wanita;
- mempunyai ukuran Indeks Jisim Badan (BMI)
di antara julat 19 hingga 26;
- mempunyai sekurang-kurangnya 79sm ukuran dada
yang biasa dan 84sm semasa menarik nafas (lelaki
sahaja);
- lulus dalam ujian penglihatan bagi mata kiri dan
kanan yang diuji berasingan dengan ketetapan V6/9
tanpa menggunakan cermin mata;
- pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat;
dan
- diperiksa dan diperakui sihat untuk berkhidmat oleh
pengamal perubatan yang berdaftar.

 

  Syarat Bahasa Melayu : Kepujian di peringkat SPM/SVM

 


DAN
 
  Bidang Kelayakan Akademik :
  Bidang Lain :  


PERUNTUKAN LAIN  Peruntukan KMP

:

    Jenis KMP :
  Peruntukan HPG :
  Peruntukan Kemasukan Lateral :
  Jenis Naik Pangkat :
  Peruntukan (KPSL) :
    KPSL Dari : Tiada
      Syarat KPSL :
    KPSL Ke : ( 1 )  Penolong Pegawai Penguat Kuasa
      Syarat KPSL : Akademik  atau  Peperiksaan Khas


RINGKASAN TUGAS


  Ringkasan tugas :KEMBALI