A + | A -          

MENU


GLOSARI ISTILAH
Deskripsi istilah dalam skim perkhidmatan.
KLASIFIKASI PERKHIDMATAN
Senarai dan fungsi utama klasifikasi perkhidmatan.
SYARAT LANTIKAN
RINGKASAN TUGAS
Penghuraian skop fungsi tugas setiap perkhidmatan.
PENGHURAIAN KERJA
Penghuraian kerja setiap perkhidmatan.

 

 

SPA

SPP

 
 

PDRM

ATM

 


KEMBALI

BUTIRAN SKIM PERKHIDMATAN


  Nama Skim Perkhidmatan : Pembantu Operasi
  Kod Skim : 3LN36
  Klasifikasi Perkhidmatan : PENTADBIRAN DAN SOKONGAN (N)
  Jenis Skim Perkhidmatan : Pelaksana
  Kumpulan Perkhidmatan : Pelaksana Berkelayakan PMR/SRP
  Gred : N11, N14, N16, N18
  Layak BIPK : Tidak
  Kenaikan Pangkat ke

  Kumpulan Pengurusan Tertinggi

: Tidak

SYARAT LANTIKAN WAJIB


  -   warganegara Malaysia
  -   berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan

SYARAT LANTIKANKELAYAKAN LANTIKAN KE GRED N11 :

  Kelayakan Masuk : Pentaksiran Tingkatan Tiga (PT3) / Penilaian Menengah Rendah (PMR)
  Bidang/Kelayakan Khusus : Pentaksiran Tingkatan Tiga/Penilaian Menengah
Rendah atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya oleh Kerajaan
  Gaji Permulaan : N11: RM1,216.00

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Pentaksiran Tingkatan Tiga (PT3) / Penilaian Menengah Rendah (PMR)
  Bidang/Kelayakan Khusus : Pentaksiran Tingkatan Tiga/Penilaian Menengah
Rendah atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya oleh Kerajaan dan memiliki lesen
memandu Kelas B2/B/D/E2/E1/E yang dikeluarkan
oleh Jabatan Pengangkutan Jalan [kecuali Lesen
Memandu Percubaan (P)]
  Gaji Permulaan : N11: RM1,262.15

DAN

  Syarat Lantikan Tambahan :

 

  Syarat Bahasa Melayu : Kepujian di peringkat PT3/PMR

 


DAN
 
  Bidang Kelayakan Akademik :
  Bidang Lain :  


PERUNTUKAN LAIN  Peruntukan KMP

:

Ya
    Jenis KMP : Bidang / Lesen
  Peruntukan HPG :
  Peruntukan Kemasukan Lateral :
  Jenis Naik Pangkat : Biasa
  Peruntukan (KPSL) : Ya
    KPSL Dari : Tiada
      Syarat KPSL :
    KPSL Ke : ( 1 )  Pengawas Hutan
( 2 )  Pembantu Kemahiran
( 3 )  Operator Wayarles
( 4 )  Pembantu Tadbir (Perkeranian/ Operasi)
( 5 )  Pembantu Kesihatan Awam
      Syarat KPSL : Peperiksaan Khas  atau  Akademik


RINGKASAN TUGAS


  Ringkasan tugas :
- (a) Melaksanakan tugas-tugas dalam membantu melicinkan perjalanan urusan pejabat seharian melibatkan pergerakan fail, penghantaran dan pendaftaran surat/dokumen/saman/notis serta pemanduan kenderaan
- (b) Memandu dan menyenggara kenderaan yang diliputi oleh lesen memandu Kelas B2/B/D/E2/E1/E.
- (c) Bertanggungjawab melaksanakan tugas-tugas operasi am bersifat hands-on yang memerlukan keupayaan fizikal di dalam pejabat/jeti [Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM)].KEMBALI