A + | A -          

MENU


GLOSARI ISTILAH
Deskripsi istilah dalam skim perkhidmatan.
KLASIFIKASI PERKHIDMATAN
Senarai dan fungsi utama klasifikasi perkhidmatan.
SYARAT LANTIKAN
RINGKASAN TUGAS
Penghuraian skop fungsi tugas setiap perkhidmatan.
PENGHURAIAN KERJA
Penghuraian kerja setiap perkhidmatan.

 

 

SPA

SPP

 
 

PDRM

ATM

 


KEMBALI

BUTIRAN SKIM PERKHIDMATAN


  Nama Skim Perkhidmatan : Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam
  Kod Skim : 3LS07
  Klasifikasi Perkhidmatan : SOSIAL (S)
  Jenis Skim Perkhidmatan : Pelaksana
  Kumpulan Perkhidmatan : Pelaksana Berkelayakan STPM/Diploma
  Gred : S29, S32, S38, S40
  Layak BIPK : Tidak
  Kenaikan Pangkat ke

  Kumpulan Pengurusan Tertinggi

: Tidak

SYARAT LANTIKAN WAJIB


  -   Warganegara Malaysia
  -   Berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan

SYARAT LANTIKANKELAYAKAN LANTIKAN KE GRED S29 :

  Kelayakan Masuk : Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM)
  Bidang/Kelayakan Khusus : Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan dengan mendapat prinsipal dalam subjek Syariah, Usuluddin atau Bahasa Arab.
  Gaji Permulaan : S29: RM1,493.00

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM)
  Bidang/Kelayakan Khusus : Sijil Tinggi Agama Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
  Gaji Permulaan : S29: RM1,493.00

 ATAU

  Kelayakan Masuk : Diploma
  Bidang/Kelayakan Khusus : Diploma dalam bidang tahfiz Al-Quran, pengajian Islam atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  Gaji Permulaan : S29: RM1,770.95

DAN

  Syarat Lantikan Tambahan :

 

  Syarat Bahasa Melayu : Kepujian di peringkat SPM/SVM

 


DAN
 
  Bidang Kelayakan Akademik :
  Bidang Lain :  


PERUNTUKAN LAIN  Peruntukan KMP

:

Ya
    Jenis KMP : Akademik
  Peruntukan HPG : Ya
  Peruntukan Kemasukan Lateral : Tiada
  Jenis Naik Pangkat : Biasa
  Peruntukan (KPSL) : Ya
    KPSL Dari : ( 1 )  Pembantu Hal Ehwal Islam
      Syarat KPSL : Akademik  atau  Peperiksaan Khas
    KPSL Ke : ( 1 )  Pegawai Hal Ehwal Islam
      Syarat KPSL : Akademik  atau  Peperiksaan Khas


RINGKASAN TUGAS


  Ringkasan tugas :
- BERTANGGUNGJAWAB KEPADA :
-
- 1. Ketua Penolong Pengarah
-
- 2. Penolong Pengarah
-
- DESKRIPSI TUGAS:
-
- Menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan dakwah, pengurusan masjid, akidah, halal, undang-undang Syariah, Baitulmal dan penguatkuasaan.
-
- Ibu Pejabat( S29/1 )
-
- 1. Membantu pegawai merancang program keagamaan untuk semua Institusi.
-
- 2. Membantu pegawai merangka dan menyelaras sistem pembelajaran keagamaan yang bersepadu.
-
- 3. Membantu pegawai menilai keberkesanan program.
-
- 4. Membantu pegawai menyediakan kertas kerja atau cadangan untuk mempertingkatkan lagi prestasi Unit Agama.
-
- 5. Membantu pegawai menasihati institusi dalam masalah keagamaan yang dihadapi.
-
- 6. Membantu pegawai mengeluarkan surat rayuan sumbangan derma di bulan Ramadhan.
-
- 7. Membantu pegawai mengeluarkan surat arahan berkaitan urusan zakat fitrah.
-
- 8. Menyediakan laporan program dan aktiviti.
-
- 9. Memberi khidmat nasihat kepada pegawai dan kakitangan.
-
- 10. Melibatkan diri dalam program dan aktiviti yang ditentukan.
-
- 11. Melaksanakan tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa.
-
- Ibu Pejabat ( S29/2 )
-
- 1. Membantu pegawai merancang dan menyelaras ceramah-ceramah dari institusi keagamaan.
-
- 2. Membantu pegawai menerbitkan risalah keagamaan, buletin kerohanian, khutbah Jumaat, Hari Raya Aidil Fitri dan Aidil Adha.
-
- 3. Membantu pegawai melaksanakan ceramah di institusi.
-
- 4. Membantu pegawai membuat lawatan ke institusi untuk menentukan arahan Unit agama dilaksanakan dan mengetahui masalah lebih dekat.
-
- 5. Membantu pegawai merancang program latihan yang bersesuaian kepada guru agama dan pembantu guru agama.
-
- 6. Membantu pegawai menyelia dan memastikan pembantu guru agama di setiap institusi mencukupi dan berfungsi.
-
- 7. Melibatkan diri dalam program dan aktiviti yang ditentukan.
-
- 8. Memberi khidmat nasihat kepada penghuni.
-
- 9. Melaksanakan apa-apa tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa.
-
- Institusi
-
- 1. Bertanggungjawab dalam melaksanakan program dan aktiviti berkaitan Agama Islam di Institusi seperti yang telah ditetapkan oleh Jabatan.
-
- 2. Mengatur dan menyusun jadual pelaksanaan program dan aktiviti agama di Institusi.
-
- 3. Melibatkan diri dalam program dan aktiviti yang ditentukan.
-
- 4. Menyelia dan memantau perjalanan kelas agama fardhu ain dan kelas Al-Quran yang dikendalikan oleh Pembantu Guru Agama.
-
- 5. Memberi khidmat nasihat kepada penghuni.
-
- 6. Menyediakan laporan program dan aktiviti.
-
- 7. Menyediakan artikel agama.
-
- 8. Memberi panduan dan nasihat kepada institusi dalam aspek berkaitan Agama Islam.
-
- 9. Melaksanakan apa-apa tugas yang diarahkan dari semasa ke semasaKEMBALI