Inventori Minda Sejahtera

 

Senarai Ujian Psikologi

Program ini dibangunkan secara atas talian bagi mengenalpasti tahap kesihatan mental individu melalui ujian saringan yang disediakan di samping dapat mendekatkan penjawat awam dengan Bahagian Pengurusan Psikologi JPA.

Ujian yang disediakan adalah seperti berikut:

Semak Nombor Kad Pengenalan

No Kad Pengenalan

** Mohon kerjasama tuan/puan untuk menjawab soal selidik yang disediakan setelah tuan/puan selesai menjawab ujian. Soal selidik ini akan membantu pihak kami dalam meningkatkan lagi mutu perkhidmatan.

Terima kasih
Jawab Soal Selidik

Jenis Ujian

  • Ujian DASS21
  • Senarai Semak Kecelaruan Bipolar
  • Ujian Skala Kesejahteraan Mental Warwick-Edinburgh (WEMWBS)
  • GHQ28
  • WHOQOL-BREF
  • Senarai Semak YBOCS

 

 

Tujuan

 

Memperkasakan para penjawat awam dengan pengetahuan dan kemahiran agar mereka dapat mengurus kesihatan mental dengan lebih berkesan.

 

Kumpulan Sasar

 

Penjawat awam dan ahli keluarga

 

Objektif


Menggalakkan para penjawat awam di Malaysia membudayakan kesihatan mental yang positif

Untuk mengetahui tahap status kesihatan mental individu dan faktor risiko melalui ujian tertentu

Mengenalpasti ciri-ciri serta faktor-faktor penyebab gangguan mental

Mengenalpasti tahap kesihatan mental diri sendiri dan mempunyai kemahiran dan kemampuan menguruskan kesihatan mental yang berkesan

Mempertingkatkan pengetahuan dan kesedaran penjawat awam mengenai kesihatan mental yang sihat selain menggalakkan penjawat awam dan ahli keluarga menjalani saringan bagi mengenalpasti status kesihatan mental serta faktor risiko yang mempengaruhinya

Untuk mengenalpasti faktor-faktor dan simptom-simptom risiko gangguan mental

Ringkasan Ujian

Ujian DASS21 - Mengetahui tahap stres, kebimbangan & kemurungan

Senarai Semak Kecelaruan Bipolar - Mengenalpasti kecelaruan bipolar melalui perubahan mood/emosi

Ujian Skala Kesejahteraan Mental Warwick-Edinburgh (WEMWBS) - Mengetahui tahap kesejahteraan mental

GHQ28 - Mengetahui tahap kualiti hidup dan mengenalpasti simptom-simptom lain yang berkaitan

WHOQOL-BREF - Mengetahui tahap kualiti hidup individu mengikut empat aspek termasuklah kesihatan fizikal, psikologi, hubungan sosial dan persekitaran

Senarai Semak YBOCS - Mengetahui tahap kecelaruan Obsessive Compulsive Disorder individu