Tarikh Hari Ini :
MENU DAFTAR MASUK RESPONDEN UJIAN PROFIL PTD
 

 

Ruangan Daftar Masuk
Nombor My Kad :


INFO LOG MASUK
 
Sila masukkan nombor My Kad 12 digit tanpa sengkang. Contoh : 730830125684
Sila pastikan anda telah mendaftar sebelum dibenarkan untuk menjawab Ujian Profil PTD

Mohon kerjasama Tuan/Puan untuk menjawab soal selidik yang disediakan dalam membantu pihak kami meningkatkan lagi mutu perkhidmatan.
Jawab Soal Selidik

 

Kerajaan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Awam adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari laman web ini serta tidak boleh ditafsirkan sebagai ejen kepada, ataupun syarikat yang disyorkan oleh JPA.

Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia
Bahagian Pengurusan Psikologi