LATAR BELAKANG

Bahagian Pengurusan Psikologi, Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia telah ditubuhkan pada 4 Januari 1992 dengan nama Unit Psikologi dan Kaunseling. Pada Oktober 1994, Unit ini telah ditukarkan nama kepada Unit Perkhidmatan Psikologi (UPPs). Seterusnya, pada September 1998, Unit ini telah dinaikkan taraf kepada Bahagian Pengurusan Psikologi (BPPs). Bahagian ini merupakan bahagian pertama yang memberikan perkhidmatan psikologi dan kaunseling kepada anggota-anggota dalam perkhidmatan awam.

Fokus Utama Bahagian Pengurusan Psikologi ialah:-

1. Penggubalan Dasar dan Pembangunan
2. Pembangunan dan Pengkomputeran Ujian Psikologi
3. Penyelidikan, Penerbitan dan Penilaian
4. Coaching dan Pementoran
5. Perancangan dan Pelaksanaan
6. Perkhidmatan Kaunseling dan Konsultansi
7. Perkembangan dan Kompetensi Perkhidmatan Psikologi

Sistem e-Psikologi ini merupakan salah satu aktiviti di bawah fokus pembangunan dan Pengkomputeran Ujian Psikologi, Ia dibangunkan untuk mengukur ciri-ciri atau sifat-sifat berkaitan psikologi yang merangkumi aspek-aspek sikap, pemikiran, emosi dan tingkah laku seseorang individu.

 
Id Pengguna
 

             ID Pengguna :

      
 

              Kata Laluan :

      
     
 

      

Nyatakan pendapat anda mengenai sistem e-Psikologi

Mohon kerjasama Tuan/Puan untuk menjawab soal selidik yang disediakan dalam membantu pihak kami meningkatkan lagi mutu perkhidmatan.
Jawab Soal Selidik

Adakah sistem e-Psikologi mudah digunakan?
   Ya
   Tidak

  View Results

Powered by StatPac survey software